Tag Archives: שכונת מחנה ישראל

שכונות ערביות מחוץ לחומה *

היציאה המוסלמית מחוץ לחומות ירושלים הבנייה המוסלמית מחוץ לחומות העיר העתיקה (במקביל ליציאה מחומות העיר העתיקה על ידי יהודים) הייתה בעיקרה למגורים פרטיים. מאפייניה העיקריים של בנייה זו עומדים ביחס ישיר …

קרא עוד >

מחנה ישראל

מחנה ישראל מה היתה השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומה? כולם יודעים! (משכנות שאננים) ומה היתה השכונה השניה שנבנתה מחוץ לחומות? זו מחנה ישראל – והיא גם הראשונה שהוקמה על ידי תושבי …

קרא עוד >