Tag Archives: קיבוץ רמות מנשה

רמות מנשה *

גורל שבט מנשה מלווה באבדן הבכורה לא רק בתנ״ך. גם במדינת ישראל המודרנית חלה אי בהירות בקשר לשימוש בשם ״מנשה״. בוא נבדוק שלב שלב: תקופת התנ״ך, תפילות הימים הנוראים, עשרת השבטים, נחל, מפעל מים, אזור גיאוגרפי, שם של קיבוץ, מועצה אזורית, מחנה עולים, בית חולים, פארק, ושביל.

קרא עוד >
דילוג לתוכן