Tag Archives: יצחק לייב גולדברג

יצחק לייב גולדברג – הנדיב הלא ידוע *

צחק לֶיְבּ גולדברג (1860 – 1935) היה נדבן יהודי ופעיל ציוני ליטאי שעשה רבות למען התנועה הציונית ולמען בניין ארץ ישראל. ממייסדי חברת "הכשרת היישוב", כרמל מזרחי ו"הבונה". הקים את "פרדס גולדברג" בגבול תל אביב ואת "חוות גולדברג" בהר טוב. היה התורם …

קרא עוד >