ROMA – MDLXXXXIIII MILIA PASSVVM

המשרד לפיתוח הנגב והגליל שמח להכריז על תחילת העבודות בכביש מספר 7777 המכונה "הושעיה – רומא אקספרס". במגמה להקל על תנועת התיירות הרגלית היוצאת והנכנסת לישראל מארץ "המגף" הוחלט לחבר בין בירת הגליל, הושעיה, ובין בירת האימפריה, רומא.

ROMA – MDLXXXXIIII MILIA PASSVVM

גילוי דרך רומית עתיקה בשלב ז' הושעיה
גילוי דרך רומית עתיקה בשלב ז' הושעיה

תכנון הכביש החל תחת השלטון הרומי. עבודות התשתיות וההריסה אף בוצעו על ידי אספסיאנוס ותועדו על יד יוסף בן מתתיהו. המשך ביצוע הסלילה נדחה עקב המצב הפוליטי והחברתי באיזור. כיום ממשלת איטליה, בראשות סילביו ברלוסקוני, מפעילה את השפעתה להשלמת הסלילה כדי להקל על התושבים הפלשתינים של הגליל.

הדרך המתוכננת תיסלל ככביש רב מסלולי: מסלול לאופניים, מסלול לטרקטורונים ומסלול לחמורים. לאורך תוואי הכביש יועמד שוקת, לנוחיות בעלי החיים ורוכביהם, כל אלף צעדים – מרחק המכונה "מיל".

הכביש יהיה כביש אגרה – כאשר האגרה תשולם על ידי תושבי שלב ז' בהושעיה.

בנוסף הוחלט ששלטים בכביש יעוצבו בשפות אנגלית, לטינית וערבית כדי לעמוד בדרישת הבג"צ.

ROMA - MDLXXXXIIII MILIA PASSVVMROMA - MDLXXXXIIII MILIA PASSVVM

המסלול מתאים לטיול משפחתי של dies saturni  בצהריים.

Pax!

השאר תגובה

דילוג לתוכן