גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה – Geology & Geomorphology חלק 2 *

An originally horizontal sequence of sedimentary rocks (in shades of tan) are affected by igneous activity. Deep below the surface are a magma chamber and large associated igneous bodies. The magma chamber feeds the volcano, and sends offshoots of magma that will later crystallize into dikes and sills. Magma also advances upwards to form intrusive igneous bodies. The diagram illustrates both a cinder cone volcano, which releases ash, and a composite volcano, which releases both lava and ash. Public Domain

גיאולוגיה

גיאולוגיה: (גי פירושו קרקע ולוגיה פירושו תורה) היא אחד ממדעי הטבע, ענף בתחום מדעי כדור הארץ. הגאולוגיה חוקרת את הגאוספירה – כדור הארץ המוצק: את תכונותיה, את תהליך וזמן היווצרותה, את מרכיביה השונים, את התהליכים הדינמיים המתרחשים בה (כגון רעידות אדמה, נדידת היבשות וצורות נוף) ואת אוצרות הטבע הטמונים בה. 

מפת חלוקה אקלימית של בידל ופלטייר Dorhodor: Author
מפת חלוקה אקלימית של בידל ופלטייר
Dorhodor: Author

גיאומורפולוגיה

גיאומורפולוגיה הוא שמו של ענף במדעי כדור הארץ העוסק בתהליכי היווצרות ועיצוב הנוף (תהליכי "בנייה" של הנוף). הגאומורפולוגיה שואפת לנתח ולצפות את דרכי היווצרות והשתנות הנוף באמצעות קיום תצפיות בשטח, ניסויים פיזיקליים ובניית מודלים מתמטיים שונים. הגאומורפולוגיה מתקשרת לתחומים נוספים כגיאולוגיה, גאוגרפיה פיזית, טקטוניקה, ארכאולוגיה, פדולוגיה ותחומים שונים בהנדסה.

הרחבה באנגלית: גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה

Geomorphology 6: The Importance of Temperature

Number 6 in Peter G. Knight's series of short Geomorphology lectures

Geomorphology 7: Applied Geomorphology

Number seven in Peter Knight's series of short Geomorphology lectures

Geomorphology 8: Volcanoes

Number eight in Peter Knight's series of short geomorphology lectures

Geomorphology 10: Conclusion

פני השטח של כדור הארץ נחלת הכלל

השאר תגובה

דילוג לתוכן