היסטוריה של תקופת המקרא

 תקופת המקרא

 

מצגת מסעות לארץ ישראל בתקופת המקרא

מצגת של יורם יוסף

 

טבלת מלכי יהודה וישראל – תקופת המקרא

אזכורים חוץ מקראיים ומלחמות משמעותיות

אזכורים במקרא

ממלכת ישראל המאוחדת

הנביא בתקופתו

מלחמות עם הפלישתים, נפל בגלבוע

שמואל א', פרקים: ט-לא

שאול בן קיש

1026-1007

פיצול של שנתיים דוד ביהודה ואיש בושת בן שאול על ישראל

1007-1005

שמואל

דוד וגולית, משעבד את ארם, עמון, מואב ואדום

משמואל א', פרק ט"ז ועד מלכים א' פרק א ו-ב'

דוד בן ישי

1005-970

גד

נתן

בונה את בית המקדש ה-1, מגידו, חצור, גזר וחומת י-ם, נמל עציון גבר

מלכים א', פרקים א-יא

שלמה בן דוד (שותף עם דוד, שנים בודדות)

973-928

אחיה השילוני

בסוף מלכותו, ניבא לירבעם את הפילוג

ממלכת יהודה

ממלכת ישראל

בימי רחבעם, יש את מסע שישק ב925

מלכ' א', פרקים יא-יד

רחבעם בן שלמה

928-911

ירבעם בן נבט

928-907

בית ירבעם

שמעיה לרחבעם

מלכ' א', ט"ו

אבים בן רחבעם

911-908

נדב בן ירבעם

907-906

אסא כורת ברית עם ארם נגד בעשא

מלכ' א', טו-טז

אסא בן אבים 908-867

שותף 870-867

יהושפט בן אסא

יהושפט בן אסא

867-846

בעשא בן אחיה

906-883

בית בעשא

עזריה לאסא

יהושפט כורת ברית עם עמרי והפיניקים ומחדש את הפעילות בעציון גבר

מלכ' א', כב

מלכ' ב', ט'

שותף יהורם בן יהושפט

 851-846

יהורם בן יהושפט 846-843

אלה בן בעשא

883-882

זמרי (7 ימים)

מלכ' א' טז

מלכ' ב', י'

אחזיהו בן יהורם, אחיין אחאב מלך ישראל 843-842

עמרי

882-871

בית עמרי

852 תעודה אשורית בנינווה של תגלת פלאסר ה-3 על ברית של 12 מלכים נגדו, ביניהם אחאב מלך ישראל

מלכ' א', יז-כב

מלכ' ב', יא

עתליה בת עמרי מלך ישראל

842-836

אחאב בן עמרי

871-851

אליהו לאחאב

1870 נמצאה מצבת מישע מלך מואב שהשתחרר מעול ישראל לאחר מות אחאב

מלכ' ב', ט', יא- יג

יהואש בן אחזיה

836-798

אחזיהו בן אחאב

851-850

אלישע ליהושפט מלך יהודה, יהורם,  אחזיה ויואש מלכי ישראל

כתובת בית דוד שנמצאה בדן, מתארת את חזאל מלך ארם שהורג את יהורם מלך ישראל ואחזיה מלך בית דוד

מלכ' ב', ח

אמציה בן יהואש

798-769

שותף עוזיהו (עזריה) בן אמציה 785-769

עוזיהו בן אמציה

769-733

יהורם בן אחאב

850-842

מלכ' ב', יא-יב

מלכ' ב', יד-טז

שותף יותם בן עוזיהו 758-743

יהוא בן נמשי

842-814

בית יהוא

בית יהוא

הושע ועמוס לעוזיה,

הושע, וישעיהו בן אמוץ לעוזיה, יותם ואחז

מלכ' ב', טו-יז

שותף אחז בן יותם 743-733

אחז בן יותם 733-727

יהואחז בן יהוא

814-800

מיכה ליותם ואחז מיהודה

מנסרת סנחרייב בנינווה, מתאר את כיבושיו ואת חזקיהו היהודי שישב בארמונו כציפור בכלוב

מלכ' ב', יז-כ

חזקיהו בן אחז

727-698

יואש בן יהואחז

800-785

הושע, מיכה וישעיהו בן אמוץ לחזקיהו

ירבעם מכניע את ארם לעול ישראל, חוצות ישראליות בדמשק

מלכ' ב', יד, כא

מנשה בן חזקיהו

698-642

ירבעם בן יואש

785-749

הושע, ועמוס לירבעם, יונה בן אמיתי בתקופתו ניבא לנינווה על חורבנה

מלכ' ב', יד, כא

אמון בן מנשה-

641-640

זכריהו בן ירבעם

749 (6 חודשים)

נחום מנבא על חרבן אשור

609, פרעה נכה הורג את יאשיהו במגידו

מלכ' ב', כב-כג, טו

יאשיהו בן אמון

639-609

שלום בן יבש

חודש אחד

צפניה, ירמיהו וחולדה ליאשיהו

פרעה נכה מגלה את יהואחז למצרים, שם ימות

מלכ' ב', טו, כג

יהואחז בן יאשיהו

609 (3 חודשים)

מנחם בן גדי

748-737

בית

מנחם

פרעה נכה ממנה את אליקים למלך ומשנה את שמו ליהויקים

מלכ' ב', טו, כג

יהויקים (אליקים) בן יאשיהו

608-598

פקחיה בן מנחם

737-735

ירמיהו, חבקוק, ליהויקים

734, תגלת פלאסר ה-3 עולה על ישראל ומגלה את שבט נפתלי

597, נבוכדנאצר מגלה את יהויכין וממנה את מתניה ומשנה את שמו לצדקיהו

מלכ' ב', טו, כד

יהויכין בן יהויקים

597 (3 חודשים)

פקח בן רמליה

735-731

יחזקאל ליהויכין, גלה לבבל

722, שלמנאסר ה-5 וסרגון ה-2 כובשים את ישראל ומגלים את 10 השבטים לאשור. 586, נבוכדנאצר כובש ומחריב את  י-ם והמקדש, מגלה את יהודה וממנה את גדליהו בן אחיקם למושל (נרצח לאחר זמן קצר)

מלכ' ב', יז-יח, כה

צדקיהו (מתניה) בן יאשיהו

596-586

הושע בן אלה

731-722

ירמיהו  לצדקיהו

 

קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא, ד"ר יגאל לוין, המחלקה לתולדות ישראל

 

 

 

השאר תגובה

דילוג לתוכן