ארכיאולוגיה

לקט מצגות בארכיאולוגיה

 

בני פרנקל

בני פרנקל

מרכז קורסי מורי דרך מטעם אוניברסיטת חיפה בשלוחה התל אביבית – מרצה ומדריך. מורה דרך מוסמך. מרצה ומדריך בשלוחות השונות של קורסי מורי דרך מטעם משרד התיירות. מרצה ומדריך בבי"ס המרכזי להשתלמויות ובארגון המורים. מייסד המדור ללימודי י-ם ביד בן צבי. כתב את המסלולים ל- 15 הכרכים במדריך ישראל החדש, וכן את הספר "הכרמל וחופו",ומאמרים רבים נוספים. תואר שני בארכיאולוגיה ובהיסטוריה.

 

רשימה ביבליוגרפית לקורס מקרא- היסטוריה ו ארכיאולוגיה
ערך – בני פרנקל

אהרוני .י. גיאוגרפיה הסטורית של א"י בתקופת המקרא,ירושלים, .1987
אהרוני .י. ארכיאולוגיה של א"י,חיפה, 1978
אחיטוב. ש. אסופת כתובות עבריות, ירושלים,
אחיטוב.ש. הכתב והמכתב, ירושלים, תשסה'.
אחיטוב. ש. מזר. ע. ספר ירושלים בתקופת המקרא, ירושלים.
אילת .מ. קשרי כלכלה בין ארצות המקרא,ירושלים, תשלז'.

אמיר. ד. אלים וגיבורים, בית אוסישקין, 1987

אליצור.י. שמות מקומות קדומים בא"י ,השתמרותם . וגלגוליהם,ירושלים, 2009
אנציקלופדיה מקראית א-ח,ירושלים,תשטו'-תשמב'.
אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכיאולוגיות, ירושלים, .2008-1992
אפעל. י. עורך, ההיסטוריה של א"י א-ב, ירושלים, 1982
אפעל. י. כעיר נצורה, ירושלים, תשנז'
אריאל .י. מקדש מלך, מדרשת הגולן, תשנה'.
בגין. ב. ז. כי לא נראה את עזיקה, ירושלים.
בוסתנאי.ע. גלות ישראל ויהודה באשור ובבבל,ירושלים, 2010
בוסתנאי.ע. תולדות עם ישראל בימי בית ראשון, 4 כרכים,ת"א, .2008-2012
בן איון. ח. ש. נשות דוד, ת,א, 2005
בן נון.י. לאו.ב. ישעיהו .ת"א 2013
ברמנט. ח. ויצמן. מ. אבלה, ירושלים, 1982
ברסטד . א. דברי ימי מצרים,תל אביב, תשטז'.
גבעון.ר. עקבות פרעה בכנען,תל אביב, תשלד'.
גולדשטיין.ר. חיי ירמיהו, ירושלים, 2013
גורפינקל.י גנור.ס. הייזל.מ. עקבות דוד המלך בעמק האלה,ת"א, .2012
גלנדר.ש. משני עמים לעם אחד,ירושלים, 2008
גרסיאל.מ. ראשית המלוכה בישראל, ת"א, 4 כרכים. 2008
דה ווה. ר. חיי יום יום בישראל בתקופת המקרא, תל אביב, 1969
דמסקי.א. ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה,י-ם, 2012
הרן .מ. האסופה המקראית. ירושלים, 2008
ואזנה נילי. כל גבולות ארץ,ירושלים, 2007
ויינפלד .מ. מיהושוע ועד יאשיהו, ירושלים,, 2000
וייסמן .ז. מבא למקרא.ת"א. 1988
וליקובסקי. ע. תקופות בתוהו, ישראל, תשנז'.
זינגר.א. החיתים ותרבותם, ירושלים, 2009
זינגר. א. קברים ונוהגי קבורה בא"י בעת העתיקה, ירושלים.
זקוביץ י. דוד- מרועה למשיח, ירושלים.
זרטל.א. סודו של סיסרא-מסע בעקבות גויי הים ושירת דבורה, .2010
זרטל. א. עם נולד – מזבח הר עיבל וראשית ישראל, ת"א, 2004
טל שיר.צ. ספרות המקרא –מבואות ומחקרים.ירושלים. 2011
ידין. י. תורת המלחמה בארצות המקרא, רמת גן, תשכג'.
כוכבי רייני. צ. למלך אדוני – מכתבי אל עמארנה, ירושלים, תשסה'.
כסלו .א. על סף הארץ המובטחת, ירושלים, 2013
כץ.ח. ארץ דגן ותירוש –הכלכלה בממלכת יהודה בימי בית ראשון, ,י-ם, 2008
לאו.ב. ירמיהו, תל אביב , 2010
לוין .י. מזר. ע. הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים, .2002
ליוור, י. עורך, היסטוריה צבאית של א"י בתקופת המקרא, ירושלים ,תשכד'.
ליפשיץ.ע. ירושלים בין חורבן להתחדשות-יהודה תחת שלטון בבל,י-ם,תשסד'.
מבא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת המקרא, אוניברסיטה פתוחה, .1990
מזר. ב. כנען וישראל, ירושלים, תשלד'.
מזר. ב. ערים וגלילות, ירושלים, תשלו'.
מייטליס יצחק. לחפור את התנ"ך, 2006
מלמט .א. עורך, בימי בית ראשון, ירושלים תשכב'.
מלמט. א. ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמד'.
מלמט. א. מארי וישראל, ירושלים , 1991
. נאמן. נ. פינקלשטיין .י. עורכים, מנוודות למלוכה,ירושלים 1990
נווה. י. ראשית תולדות הא – ב, ירושלים.
סגל.מ.צ. פרשנות המקרא, ירושלים ,תשיב'.
סגס. הו"פ. דברי ימי בבל, תל אביב ,תשלב'.
עמירן. ר. הקרמיקה הקדומה של א"י, ירושלים, 1963
ענבר דוד,מסע אל העבר המקראי, 1988
ענבר.מ. יהושוע וברית שכם,ירושלים , 1999
עתניאל.מ. גויי הים בארץ ישראל בתקופת המקרא,ת"א, 1988
פאוסט,א. החברה הישראלית בתקופת המלוכה,ירושלים, 2005
פייגה.מ. שילוני.צ.קרדום לחפור בו-ארכיאולוגיה ולאומיות בא"י,בן-גוריון, 2008
פינקלשטיין. י. סילברמן.נ. דוד ושלמה- בין מציאות הסטורית . למיתוס, 2006
פינקלשטיין.י. הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים,תל . אביב, 1986
פינקלשטיין. י סילברמן. נ. ראשית ישראל, ת"א, 2003
פרויס.י. הרפואה במקרא ובתלמוד,ירושלים, 2012
פרנקפורט .ה. לידתה של הציביליזציה במזרח הקרוב, ת"א, תשכז'.
קאסוטו. מ.ד. מנח עד אברהם, ירושלים, תשט'.
קויפמן. י. תולדות האמונה הישראלית א-ח, ת"א, תשטז'-תשב'.
קונטנו. ז. התרבויות הקדומות של המזרח הקרוב, ת"א, 1962
קונטנו. ז. התרבות הפיניקית,ת"א, תשיד'.
קלאי . ז. נחלות שבטי ישראל, ירושלים, תשכז'.
קנוהל.י. השם.ת"א. 2012
קנוהל .י. מאין באנו – הצופן הגנטי של התנ"ך, 2008
קראמר.ש. נ. ההיסטוריה מתחילה בשומר, ת"א.
ראובני. א. עמי קדם.ת"א, תשל'.
רביב .ח. מבית אב לממלכה, ירושלים, תשלט'.
רייך ר. הזמנה לארכיאולוגיה,ת"א, 1995
שנאן.א, זקוביץ.י, גם כך לא כתוב בתנ"ך,ת"א, 2009
שנאן. א, זקוביץ. י ,לא כך כתוב בתנ"ך,ת"א, 2004
תדמור. ח. אשור בבל ויהודה, ירושלים, 2006

Introduction to Archaeology

השאר תגובה

דילוג לתוכן