שביל יזרעאל יוצא לדרך!

 

hoshvilim.com
שביל יזרעאל

שביל יזרעאל

שביל יזרעאל מתחיל לקרום עור וגידים.

מועצה אזורית עמק יזרעאל בחנה את הפרויקט והכינה ניירות עמדה למקבלי החלטות לביצוע.

שביל יזרעאל הוא ציר טיול (רגלי, רכיבת אופניים, סוסים וכו') איכותי ובר קיימא, המאחד נופי טבע, אתרים, יישובים וקהילות לכדי סיפור יזרעאלי אחד.

מבנה השביל הוא של ציר אורך ראשי שאורכו  כ-200 ק"מ, אליו חוברים שבילי משנה המקשרים יישובים, אתרים ושבילים נוספים במרחב ומשמשים חלופות והרחבות לשביל הראשי.

שביל יזרעאל יהווה פרויקט דגל של המועצה הן במישור החברתי/ קהילתי והן במישור התיירותי/ עיסקי. הזדמנות נפלאה להציג את ערכי הטבע והאדם של העמק.

שביל יזרעאל – תקציר

שביל יזרעאל במוא"ז עמק יזרעאל הוא ציר טיול רגלי-איכותי-ובר קיימא, המאחד אתרים, יישובים וקהילות לכדי סיפור יזרעאלי אחד. שביל יזרעאל מתוכנן כציר הליכה רגלית אזורי-ראשי אחד, אליו חוברים שבילי משנה המקשרים יישובים, אתרים ושבילים נוספים במרחב. טיול רצוף לאורך תוואי השביל הראשי יימשך כשבוע, אך ניתן
יהיה לטייל בשביל טיולי יום, או לחבר הליכה בו ובשבילי אורך אחרים, בהם שביל ישראל, תוך שימוש בשבילי המשנה. שבילי המשנה ישמשו גם כצירים חלופיים המתאימים לעונות השנה, למגוון נושאי השביל, לכלי  רכב, אופניים, שביל סוסים מקשר בין חוות בעמק, 4X4.

אורך השביל ומקטעי המשנה כ 022- ק"מ, המבוססים על פרויקטים קיימים שיש לחדשם ואשר  יקושרו זה לזה במקטעי קישור חדשים . שביל יזרעאל יחבר בין אתרי טבע מורשת ונוף בעמק, תוך הצגת המגוון הנופי המגוון המאפיין את העמק .  במסמך זה מוצג רעיון השביל ונתוני שטח ראשוניים, וכן מוצע מתווה לתכנון ולפיתוח הפרויקט.

פרק 1 מציג את התפיסת הרואה בשביל מוצר כוללני המשלב בין תחומים שונים.

פרק 2 סוקר את הרקע הגיאוגרפי, התכנוני, הרעיוני, והתיירותי.

פרקים 3-4 מתארים בדיקת היתכנות ראשונית שבוצעה בשנה החולפת 2010-2011  ותוצאותיה: היתכנות, מטרות ועקרונות תכנון מתוארים בפרק 3.

 בפרק 4 מתואר את תוואי השביל המוצע בקווים כלליים.

פרק 5 סוקר את המשך הפרויקט תוך התווית אבני דרך ופרויקטים עיקריים בתחומי שונים. מומלץ לערוך תכנית אב מקיפה לשביל יזרעאל, שתגדיר את מאפייני השביל לפרטיו, ותהווה מסמך מנחה ומכווין של תעדוף הפיתוח. עריכת התכנית תאפשר ניהול משאבים תוך שיתוף הציבור ורתימת כלל הגופים והפרויקטים תחת גג השביל. התכנית תגדיר ותתעדף פרויקטים ועוגנים אופרטיביים לפיתוח, באופן שיאפשר לייצר עבורם, בשלב הבא, תיקי פרויקט מפורטים לקראת ביצוע.

hoshvillim.com
קראו "הושבילים" בטלפון נייד.

השאר תגובה

דילוג לתוכן