קבר רבי נחמיה עמסוני ורבי ישמעאל בעל הברייתות

hoshvilim.com
קבר רבי נחמיה עמסוני

קבר רבי נחמיה עמסוני ורבי ישמעאל בעל הברייתות

בטיול בשביל מפלי פרוד עם משוטטי הושעיה, בהדרכת מתניה מיה, עברנו ליד קבר רבי נחמיה עמסוני ורבי ישמעאל בעל הברייתות. ניתן להגיע לקברים או מצומת חלפתא או מצומת פרוד. מסלול שביל מפלי פרוד הוא משפחתי אך לא מתאים לעגלות. אין מקורות מי שתיה בדרך. הקברים הונצחו על ידי הועד להצלת קברי הקדמונים שזכו להכרה ממשלתית במצבת האבן ליד הקברים.

רבי נחמיה עמסוני

רבי נחמיה עמסוני תנא מהדור השני לתנאים. כונה בשם עמסוני על שם מוצאו מהעיר 'גמזו' [כאשר האות ג' מתחלפת באות ע' – כלומר בן העיר גמזו] וישנה דעה כי הינו התנא המכונה 'איש גם זו' על מנהגו לומר על כל דבר שארע לו 'גם זו לטובה'.

נשלח להביא לקיסר אבנים טובות ומרגליות כדורון ובדרך החליפו דיירי הבית בו נשאר ללון והניחו במקומם עפר. רבי נחמיה גילה כי בחבילתו נמצא עפר ואמר 'גם זו לטובה'. כאשר הקיסר קיבל את המתנה רצה להרוג את היהודים על שהעליבו אותו וגם על כך אמר רבי נחמיה 'גם זו לטובה' ואז נתגלה אליהו הנביא מחופש כאחד השרים ואמר לקיסר כי אולי זהו העפר עמו ניצח אברהם אבינו במלחמתו נגד חמשת המלכים. לאחר שניסו את העפר במלחמה עם מדינה שהיה קשה להם לכבוש והפעם הצליחו, ציוה הקיסר למלא את התיבה באבנים טובות ומרגליות ושלח את רבי נחמיה בכבוד גדול (תענית כ"א/א'). מתלמידיו היה רבי עקיבא.

רבי ישמעאל בעל ברייתות

רבי ישמעאל בן אלישע, מגדולי הדור השלישי של התנאים. בעל הברייתא על המידות שהתורה נדרשת בהן, וחברו של רבי עקיבא.

רבי ישמעאל, בעל הברייתות, קבור בצפון הארץ בקיבוץ פרוד. הוא מופיע בתלמוד כאדם שבנות ישראל היו בוכות עליו כשנפטר, וכל זה למה? כי היה מאכיל ומשקה אותן, מלביש ומחתן אותן. להגיע אליו זו סגולה לזיווג.

בכל יום, בתפילת שחרית, אנו אומרים 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אנשים יודעים שהוא זה שכתב את זה?".

מה לשני תנאים אלה – שחיו ביהודה בתקופה שהגליל עדיין לא היה מרכז העם היהודי, אלא יבנה ולוד וסביבותיהן – להיקבר בגליל? האם משמתו הניחום בני ביתם על בהמת משא ופסעו במשעולי הארץ, מהלך שלושה ימים עד הגליל, כדי לקבור אותם? האם חשב מישהו מהוועד תואם עכו"מ על הבאשה הנוראית שעלתה מן המשא?

השאר תגובה

דילוג לתוכן