משטרת המנדט – Palestine Police Force

מעות׳מאני לבריטי

המנדט הבריטי השכיל להחליף את המשטרה העות׳מאנית המושחתת והאכזרית. נמצאו רק יחידות משטרה טורקית קטנות ביותר. בירושלים 15 שוטרים, יפו ועזה 10, חברון וצפת 5. בנוסף היתה ג׳נדארמריה טורקית לתפקידי שיטור בין-עירוני וכפרי. הבריטים למדו מנסיונם בקולוניות ושאפו להקים משטרה משרידי במשטרה הקיימת, שיתוף ״ילידים״ natives בפיקוד בריטי, שיתוף יחידות צבאיות שאינן כפופות לממשל אזרחי. במשך כל תקופת המנדט הם לא הצליחו להקים משטרה אזרחית. לאחר פרק זמן של שקט ציבורי המשטרה נוהלה על ידי הממשל האזרחי.

בתקופת הממשל הצבאי בין כיבוש באר שבע באוקטובר 1917 עד סיומו ביולי 1920 פעלה משטרה זמנית המורכבת ממשטרה צבאית בריטית, כוחות מקומיים שונים משאריות הכוח העות'מאני,ערבים ויהודים. תחת הממשל האזרחי של המנדט, משטרת המנדט וכוחות הנוטרים הנספחים אליה, היוו את הארגון המרכזי של שלטונות המנדט הבריטי לאכיפת החוק בתקופת שלטונם. הסגל של משטרת המנדט היה מעורב וכלל בריטים, ששימשו לרוב בתפקידי פיקוד, ערבים ויהודים. עקב השכר הנמוך ותנאי המשמעת הקשים של הבריטים נוצר כח שרובו ערבים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

תפקידיה של משטרת המנדט כללו הן דיכוי מהומות ופרעות, כגון מאורעות תרפ"ט או המרד הערבי הגדול, והן באכיפת מדיניות הבריטים על היישוב, כולל מאבק כנגד המחתרות היהודיות.

מאורעות תרפ״א 1921

עקב אי יכולתה של משטרת המנדט לדכא את מאורעות תרפ״א 1921 ועדת חקירה קבעה שיש להגדיל את הפיקוד הבריטי ולהגדיל את מספר השוטרים הבריטים במשטרה. באותה עת הוקמה יחידת משטרה עצמאית ״משטרת תל אביב״ (שפעלה בין 1921 ל-1932) ו״ז'נדרמריה יהודית ".

במגמה לשפר את איכות המתגייסים הוקמה ״המשטרה המעולה״ – "הז'נדרמריה הפלשתינאית" בין השנים 1921-1925 בה שרתו כ-20% יהודים. לאחר מכן הוקמה"הז'נדרמריה הבריטית" המורכב משוטרים בריטים מקצועיים שפעלה עד שנת 1925. בתקופת הנציב העליון פלומר בשנת 1925 הוקם חיל הסְפָר העבר-ירדני, להגנה על הגבולות ורוב אנשי הז׳נדרמריות סופחו למשטרת המנדט. בשנת 1926 בוטלו הז׳נדארמריות מסיבות תקציביות. נטען שחולשה זו תרמה למאורעות הבאות בשנת 1929.

שוטר יהודי וגפיר יהודי
שוטר יהודי וגפיר יהודי

 

מאורעות תרפ״ט 1929

תחילת מאורעות תרפ"ט 1929 יכולתה של המשטרה להתמודד עם מצב של פרעות הייתה לקויה. לא ניתן היה לסמוך על השוטרים הערבים אף כי לא יצטרפו אליהם. כתוצאה מזה הוחלט להגדיל את המספר הבריטים במשטרה, לאייש 88 תחנות משטרה בכל הארץ ולתת נשק ליישובים היהודיים. הוחלט לתגבר את ה- CID אגף החקירות שהיתה למעשה משטרה פוליטית.

המרד הגדול 1936-1939

המרד הערבי הגדול, שהחל באפריל 1936, היה למעלה מכפי כוחה של המשטרה לטפל בו. משטרת המנדט עבר לפיקוד צבאי. בנסיבות אלו הלך והתפתח שיתוף הפעולה בין כוח המגן העברי ובין המשטרה, דבר שהביא לבסוף להקמת גופי הנוטרים וגָפירים שהיו, למעשה, רובם חברי "ההגנה" הפעילים. הוקמה גדר הצפון נבנתה על ידי "סולל בונה", על מסלולו של כביש הצפון. גם נטלו הנוטרים חלק חשוב בפעולות שיזמה הנהגת היישוב ובקידום מטרותיו הפוליטיות, כגון אבטחת מבצעי התיישבות כחומה ומגדל או הקמת גדר הצפון.

הוקמו כ-60 מצודות טגארט -Tegart – מבנים מבוצרים ששימשו מִפקדות ותחנות משטרה. טגארט גם הביא חידושים ככלבי דוברמן בשימוש המשטרה, וכן הקים בירושלים מרכז מיוחד שנועד לאמן לשיטות חקירה בעינויים.‏ בקיץ 1937 התגבשה מקבוצת הנוטרים ״משטרת היישובים העבריים״ ומתוכה היחידה הניידת המשמר הנע.  ב-1938 הקים אורד וינגייט, על בסיס של חיילים בריטים ונוטרים עבריים, את ״פלוגות הלילה״ המיוחדות, כוח מחץ שנועד להילחם במרד הערבי. הכוח פעל עד לשנת 1939. בשנת 1939 לפעם הראשונה היה רוב לבריטים במשטרה. בשנת 1940 הוקמה המשטרה הניידת, כוח שכל הסגל שלו בריטי אשר שימש כלי במלחמה כנגד המחתרות עד שפורק בשנת 1946. בשלב זה משטרת המנדט היתה מורכבת מששה מחוזות, 18 נפות, 67 תחנות משטרה ו-44 נקודות משטרה.

בשנת 1940 הוקמו יחידות המחץ Palestine Mobile Force – PMF כדי להילחם בעליה בלתי חוקית. ה-PMF פורק ב-1946.

The Palestine Police during the British Mandate (1920-1948)

.An interview with Gerald Green who served in the Palestine Police from 1946 till 1948. Filmed in September 2009

לאחר מלחמת העולם השניה

עם סיום המלחמה מנו כוחות המשטרה הסדירים (למעט כוחות הנוטרות) 6,285 שוטרים, מהם 3,259 בריטים, 2,376 ערבים ו-650 יהודים. היחס בין מספר השוטרים לאוכלוסייה היה יותר משוטר לכל מאה תושבים, יחס חסר תקדים באימפריה הבריטית.‏ הבריטים נמנעו מלגייס יהודים למשטרה כי חשדו שכל יהודי במשטרה משתף פעולה עם ההגנה והמחתרות האחרות. בתום המנדט שרתו במשטרת המנדט 3 יהודים בדרגת רב פקד, 5 בדרגת פקד ועוד 40 קצינים זוטרים. סה״כ יהודים במשטרת המנדט היו 750. במשטרת היישובים היהודיים שרתו 1,600 מגוייסים (במדים ובשכר) ו-13,000 מתנדבים. בנוסף היו עוד 600 נוטרים בתפקידי שמירה.

ירושתה של משטרת המנדט הבריטית

פקודת המשטרה שחוקקה בשנת 1921 ותוקנה בשנת 1926 היוותה בסיס לשיטור הישראלי עד שנת 1977. אותם 750 שוטרים יהודיים היו הגרעין למשטרת ישראל. 45 בניין טגרט הם בשימוש משטרת ישראל וצה״ל  עד היום. בנוסף משטרת ישראל ירשה כרטסת הרשעות קודמים, אוסף טביעות אצבעות, כלי רכב, ציוד מעבדה, נשק, סוסים, ותחנות משטרה בתל אביב, רמת גן, ופתח תקוה בלבד. כל היתר ננטשו ב- 15 במאי 1948 וכל הקודם זכה – יהודים או ערבים.מסמכים נעלמו והבריטים פעלו בכוונה להותיר אחריהם תוהו ובוהו.

השאר תגובה

דילוג לתוכן