מצגת מסדרי נזירים בארץ ישראל

מצגת מסדרי נזירים בארץ ישראל סוקרת אנטוניוס הקדוש, צורות המנזרים (בדידות, קוינוביום), מנזרי מדבר יהודה, חריטון, אבתימיוס, מרטיריוס, סבאס, גרסימוס, כרמליטים, פרנציסקנים, דומיניקנים, ישועים ואפוסטולים.

נזירים קופטים - מסדרי נזירים

Monasticism – נזירות

נזיר נוטל על עצמו לתקופה קצובה או לכל חייו סייגים הקשורים בתענוגות החיים בהתאם לתרבות בה הוא חי. הנזירות נתפסת בנצרות כצורת החיים האידיאלית. בנצרות הנזיר נשבע שלוש שבועות:

  • לוותר על רכוש פרטי,
  • לוותר על חיי מין ועל הקמת משפחה,
  • לציית לאבות של בתי המנזר שבהם חיו.

נזירים מקדישים את חייהם לעבודת האל, ושואפים ללכת בדרכי ישו/ישוע ושליחיו. ביוונית פירוש המילה נזיר הוא מתבודד (Hermit). נזירים החיים יחד כקהילה מכונים Cenobitic.

מסדרי נזירים

השאר תגובה

דילוג לתוכן