מלחמת העצמאות – עזרים להדרכה *

עבד אל-קאדר אל-חוסייני (במרכז), שפעל באזור ירושלים, עם לוחמי מיליציה ערבים, פברואר 1948 נחלת הכלל

הושבילים מגיש למורה דרך עזרים להדרכת נושא מלחמת העצמאות והפלמ״ח כולל לוח תאריכים חשובים של מלחמת תש״ח

מלחמת העצמאות

נקודות חשובות ללימוד מלחמת העצמאות

 • יהודים – 630,000, מנהיגות, ההגנה, 83,000 מגויסים, צבירת נשק, תעשייה צבאית, ניסיון מלה"ע.
 • ערבים – 1,250,000, אין מנהיגות בארץ, 14,000 לוחמים וכפריים ("פזעה"), ללא מפקדה ארצית.
 • 1.5 שנים. 1% הרוגים מ-600,000 תושבים. 4000 חיילים (1170 פלמ"חניקים) ו-2000 אזרחים.
 • תוצאות – מדינת ישראל פי 4 מתוכנית החלוקה. ירושלים בירת ישראל.

מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל – החלק הראשון של מלחמת העצמאות מ- 30 בנובמבר 1947 עד 15 במאי 1948

ר.וו.ד-13 של שירות האוויר מטיל אספקה לקיבוץ יחיעם הנצור, ינואר 1948
ר.וו.ד-13 של שירות האוויר מטיל אספקה לקיבוץ יחיעם הנצור, ינואר 1948

צילום: http://www.iaf.org.il/3197-7501-HE/IAF.aspx

(תקופות א' + ב') – 30.11.1947 – 14.5.1948 – נקודות חשובות

 • "מלחמת אזרחים" (בין הערבים המקומיים – כנופיות ובין היהודים המקומיים). בדרום – האחים המוסלמים. במרכז – במערב עלי חסן סלאמה, בירושלים עבד אל קאדר חוסייני. בצפון – "צבא הצלה" עיראקי/סורי בראשות קאוקג'י. חיפה – מפקד הנג'דה.
 • המלחמה בדרכים – תלות הערים בדרכים, יתרון ערבי, חסימות. שיירות. נראה שהערבים מנצחים.
 • 3 השיירות – באותו שבוע, מרץ 1948: יחיעם, נבי דניאל לגוש עציון, חולדה לירושלים. שבר!
 • נקודת המפנה: מבצע נחשון + הלחימה בערים המעורבות. ניצחון יהודי מוחלט + דיר יאסין מביא לבריחה המונית של הערבים ובכך לשבירת התשתית שלהם ולשינוי דמוגראפי. הכוח הערבי מפסיק להיות גורם משפיע! הבריטים מסרו ישובים ליהודים או לערבים ע"פ רוב המיעוט במקום.
 • נטישה מלאה – טבריה (מתפנים, רוב יהודי), צפת (מבצע יפתח, דווידקה, בורחים, רוב ערבי), 12,000 ערבים, 2000 יהודים, הבריטים מנחים היהודים לעזוב. היהודים נלחמים בסיוע הפלמ"ח.
 • נטישה חלקית – יפו (מבצע חמץ), חיפה.
 • נפילת גוש עציון בידי הלגיון, ביום הכרזת המדינה. בין חברון לירושלים.
 • הכרזת המדינה – 30 שנות מנדט נוצלו לבנות "מדינה בדרך". הוכנו מוסדות שלטון.

(תקופות ג' + ד' + ה') – 15.5.1948 – 20.7.1949 – נקודות חשובות

 • המלחמה בצבאות מדינות ערב הפולשות: סלעי"ם (בדרום – מצרים בשני ראשים לכוון ת"א "עד הלום" ולכוון ירושלים עד רמת רחל מתוך מגמה לנתק הנגב. במזרח – ירדן תפסו את לטרון וחסמו הדרך לירושלים. בצפון – לבנון תפסו את נבי יושע, צבא ההצלה תקף את סג'רה. בצפון מזרח – סוריה תקפו את הדגניות, כבשו את משמר הירדןעיראק השתלטו על נהריים, נבלמו בעמק חפר, ראש העין והשרון, השתלטו על ג'נין וואדי ערה).
 • פקודת הקמת צה"ל – 1.6.1948 – הלח"י התפרק, הסכם התפרקות אצ"ל, פירוק הפלמ"ח. בן גוריון העדיף את פיקוד יוצאי היחידות הבריטיות.
 • קרבות בלימה. נפילת הרובע היהודי, כשלון בלטרון. דרך בורמה.
 • אלטלנה סוף 6/1948 – אונייה עם נשק לאצ"ל, השלטון לא הסכים, אולטימאטום. ב"ג הורה להפגיז.
 • נקודת המפנה: מעבר למבצעי תקיפה. דני – לרל"ר, דקל – גליל תחתון גולני ציפורי ונצרת צבא ההצלה כותר. יואב 10/1948– מעבר לנגב המערבי, ב"ש ויצירת כיס פלוג'ה. חירם – שחרור הגליל. בירעם נוצרים מרונים הועברו לגוש-חלב, ועיקרית יוונים קתולים מלכיתים, הועברו לרמה. גירוש קאוקג'י. חורב – 'ע', הנגב בידינו וחדירה למצרים ואל-עריש. עובדה – אום רשרש – אילת.
לוחמים ערבים ליד משאית אספקה משוריינת של ה"הגנה" כשהיא בוערת, בדרך לירושלים, - מלחמת העצמאות 1948
לוחמים ערבים ליד משאית אספקה משוריינת של ה"הגנה" כשהיא בוערת, בדרך לירושלים, 1948 –  נחלת הכלל

הפלמ״ח – נקודות חשובות

לפלמ"ח 3 חטיבות:

 • יפתחצפון, בפיקוד מולה כהן, אחרי יגאל אלון
 • הראלמרכז, בפיקוד יצחק רבין ואח"כ יוסף טבנקין
 • נגבדרום, פיקוד נחום שריג

לאחר מלחמת השחרור, לצה"ל 12 חטיבות:   

1 – גולני, אל מול גולן

2 כרמלי, בכרמל

3 אלכסנדרוני, נחל אלכסנדר

4 קרייתי, קריה תלאביב

5 גבעתי, גבעות השפלה, בפיקוד שמעון אבידן

6 עציוני, ירושלים

3 חטיבות נוספות הוקמו במסגרת צה"ל: 7 (ממוכנת)

8 (משוריינת)

9 – עודד

חטיבות הפלמ"ח

10 – הראל, בדרך לירושלים

11 יפתח, יפתח הגלעדי, אצבע הגליל

12 – הנגב

קרא גם: מלחמת השחרור

השאר תגובה

דילוג לתוכן