מי עוד שומר על הטבע בישראל?

מי עוד?

פוסט אחת ארוך לא הספיק למנות את כל אצבעות בדיסה של הטבע בארץ. הלוואי והיה שיתוף פעולה ו״ביחדness" ביניהם. אז מי עוד שומר על הטבע בישראל ?

מי עוד שומר על הטבע בישראל ?

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע (חל״ט) היוא גוף ציבורי ואינה מנהלת שטחים. משום כך היא יכולה לפעול כלוביסט לשינוי ואפילו לביטול תוכניות מיתאר ממשלתיות. מפעילה בתיספר שדה. מי עוד שומר על הטבע בישראל?

הקרן הקיימת לישראל

הקרן הקיימת לישראל היא גוף ציבורי אך כן מנהלת שטחים.

blue-box קק״ל

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל היא מועצה ציבורית לא ממלכתית. אחראי על מבנים אחרי שנת 1700.

המשרד להגנת הסביבה

משרד ממשלתי

רשות העתיקות

אחראי על מבנים מלפני שנת 1700.

אדם, טבע ודין

גוף ציבור

החברה הממשלתית לתיירות (תמ״ת)

חברה ממשלתית

מי שומר על הטבע בישראל? חלק א׳

 

השאר תגובה

דילוג לתוכן