אסירים יהודים בגטו מינסק מפנים שלג בתחנה, פברואר 1942 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild (Bild 183) מספר גישה Bild 183-B07892

Minsk, Juden beim Schneeräumen auf Bahnhof

השאר תגובה