פריקֶה (فريكة) מאכל דגן מגרעיני חיטה ירוקה שטרם הבשילה (אביב בשפת המקרא). נפוץ במטבחים הערביים. הפריקה נמכרת שלמה, בגריסה גסה ובגריסה דקה.

2019-06-30 13.29.13