החלו עבודות שיפוץ הכביש בין ציפורי להושעיה

החלו עבודות שיפוץ הכביש בין ציפורי להושעיה

החלו עבודות שיפוץ הכביש בין ציפורי להושעיה

החלו עבודות שיפוץ הכביש בין ציפורי להושעיה

השאר תגובה