Syriac orthodox Coat of Arms

הארמים

עיני דומעות עם המשך מלחמות האזרחים בסוריה לשעבר. במקרה, אבל אתם יודעים שאין ״מקרה״ בעולם הזה, עליתי על שני סרטונים שחושפים מעט שבמעט מתרבותם, שפתם ודתם של הארמים והאשורים. תולדות עם ישראל קשורה בעמים הללו שלמרבה הפלא מדברים שפת התלמוד שלנו. האשורים הם קבוצה אתנית דוברת ניבים של ארמית מזרחית  Chaldean ,Turoyo, או ארמית חדשה – Assyrian Neo-Aramaic. הארמים (ארמיא) משתייכים לכנסייה הסורית אורתודוקסית ולכנסייה הסורית הקתולית והם דוברי ארמית צפונית-מערבית. שפתם של הארמים התפתחה כשפה הבינלאומית של עמים רבים ביניהם האשורים, האכדים והיהודים.

המבטא שלהם נשמע משהו כמו עברית תימנית או עברית שומרונית. הם בני הדת הנוצרית בכנסיות שונות, בהן הכנסייה האשורית והכנסייה הכלדאית הקתולית.

Syriac Orthodox [ Aramean people ]

Aramean Alphabet
Aramean Alphabet

Lord's Prayer in Aramaic – Abun d-bashmayo

תקשיבו היטב לתפילת ״אבינו שבשמים״ ותתרכזו בכתוביות ותוכלו לזהות את הדמיון בין השפה הארמית והשפה העברית. אותי זה מרגש לשמוע שכנים שרים בארמית. הנוסח המושר הזה של התפילת האדון הנוצרי דומה להנוסח בבשורה על-פי מתי (6:9-13) מאשר בבשורה על-פי לוקס (11:2-4).

לכן כה תתפללו: אבינו שבשמים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך ייעשה רצונך כאשר בשמים גם בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, ומחל לנו על חובותינו כאשר מחלנו גם אנחנו לחיבנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם תחלצנו מן הרע [כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן].

Aramean Flag הארמים
Aramean Flag הארמים
Syrian Church הארמים
Syrian Church הארמים

קראו גם:

תדמור, סוריה

השאר תגובה

דילוג לתוכן