גן רידוואן – גן עדן *

Der heutige Garten Ridvan in Akko, Israel נחלת הכלל

גן רידוואן (פרסית וערבית رضوان, תעתיק מדויק: רצ'ואן) המקודשים לבהאיים השוכן בחלקה הדרום-מזרחי של עכו, בין רחוב עליית הנוער לנחל נעמן, היה ידוע בשם "נעמין" כשמו של הנחל בערבית. הוא נשכר על ידי עבד אל-בהאא' עבור אביו, אשר אהב להעביר במקום את זמנו בערוב ימיו. בהאא אללה העניק למקום את השם "רידוואן", היינו גן עדן, ונהג לכנותו גם בשמות "ירושלים החדשה" ו"האי הירוק שלנו".

בגן פעלו כ15 טחנות קמח על בסיס זרימתו של נחל הנעמן והוא משלב גינון וטיפוח עם טבע מקומי. הגנים שייכים לדת הבהאיית סגורים לציבור וייפתחו באופן חד פעמי למספר סיורים במסגרת הפסטיבל. הסיורים יודרכו ע"י מתנדבים בני הדת הבהאיית.

שישי 8.11 10:00-11:30 סיור בעברית.

שישי 8.11 10:00-11:30 סיור בערבית.

הסיורים בהרשמה מוקדמת בלבד. להרשמה לחץ כאן


מכון אבשלום קורס ימי הביניים האמנם – גן רדיוואן בעכו הוא אתר קדוש ותיירותי למאמיני הדת הבהאית. צילם וערך תלם נתן פברואר 2017
ירושלים החדשה צילום:רועי אזולאי
צילום: רועי אזולאי
צילום: רועי אזולאי
צילום: רועי אזול
צילום: רועי אזולאי
צילום: רועי אזולאי
גן רידוואן, היה ידוע בשם "נעמין" כשמו של הנחל בערבית. הוא נשכר על ידי עבדול בהאא עבור אביו, אשר אהב להעביר במקום את זמנו בערוב ימיו. הבהאא אוללה העניק למקום את השם "רידוואן", היינו גן עדן, ונהג לכנותו גם בשמות "ירושלים החדשה" ו"האי הירוק שלנו"‏‏. צילום: רועי אזולאי
צילום: Liorca

חג רידוואןرضوان

רידוואן הוא פסטיבל בן שנים עשר ימים בדת הבהאית המנציח את תחילת נבואתו של בהאא אללה. חג זה מציין את תחילתה של הדת הבהאית כדת עצמאית, והוא החג הבהאי הקדוש ביותר. משמעותה של המילה "רידוואן" בהקשר בהאי היא "גן עדן", והחג נקרא על שמו של גן רידוואן, השוכן על גדות החידקל מחוץ לבגדאד, ואשר בו שהה בהאא אללה במשך שנים עשר ימים לאחר שהוגלה מהעיר, ובטרם החל את מסעו לאיסטנבול.

גן רידוואן סמוך לבגדאד לפני שנהרס
Garden of Ridvan, Baghdad, where Bahá'u'lláh declared his mission in April 1863 נחלת הכלל

אין קשר ישיר בין החג לבין גן רידוואן בעכו.

פרוייקט שיקום גני רידוואן עכו

פרוייקט גני רידוואן עכו רשות העתיקות – מינהל השימור

סיכום והמלצות
לגני רידוואן בכלל, ולמתקנים בפרט, חשיבות תרבותית במגוון תחומים: ערכים ארכיאולוגיים, היסטוריים וטכנולוגיים, ערכי דת וקודש, טבע ונוף. שילוב ערכי הגנים ומיזוגם באופן הרמוני בתא השטח הנתון, מאפיינים את האתר ומהווים את קסמו וייחודו בזמן ובמרחב.

ייצוג וביטוי כל ערכי האתר בתוכנית הפיתוח באופן הרמוני וקסום כפי שהיו בעבר, הם מחובתם של המתכננים ותנאי להצלחת התוכנית. לפיכך, ראוי לשים לב לנקודות הבאות:
· ראוי כי פעולות השימור והפיתוח תיעשנה מתוך כבוד ורגישות לקדושת המקום.
· פיתוח ושיקום המתקנים יהיו חלק אינטגרלי מתכנון כולל של גני רידוואן.
· יש להקפיד על איזון בין שיקום המתקנים לבין שמירה על כבודם של המבנים הסמוכים, הקדושים לבהאיים.
· בפעולות הפיתוח וההמחשה של המתקנים יש לשאוף לשיחזורם כפי שהיו בתקופת פועלו של הבאה-אללה.
· יש להשלים את את חשיפת המתקנים, לרבות חתכי בדיקה עבור כל מתקן ומתקן, במקומות שבהם הן נדרשות לפני עריכת פרוגרמה וביצוע תכנון מפורט.
· יש לתת את הדעת על תפקידם של הגנים בראייה אורבנית רחבה.
· להשתמרות המתקנים המסורתיים חשיבות היסטורית ומחקרית. לשם המחשת הטכנולוגיה המסורתית מומלץ להשמישה בייעודה המקורי.
· ראוי להקפיד ולבטא התערבות מודרנית באבחנה מהמקור, באמצעות חומר, גמר או כל ציון אחר ובלבד שיהיה בהיר וקריא. במקום שבו קיים ספק לגבי הרכבו או מראהו המקורי של המתקן, מומלץ לבצע את השלמת המתקן באופן הפיך.
· מומלץ לגבש צוות רב-תחומי בכל הנושאים הנוגעים לתוכנית הפיתוח באתר, אשר ילווה את התהליך לכל אורכו. על הצוות לתת מענה לכל התחומים אשר יושפעו מן התוכנית: אדריכלות נוף, אדריכלות שימור, ארכיאולוגיה, שימור פיזי, אוצרות והמחשה, הנדסה, הידרולוגיה, אקולוגיה וניהול האתר.

השאר תגובה

דילוג לתוכן