גבעת שיח אבריק וגן לאומי בית שערים **

מערת המנורה flickr.com/photos/government_press_office