בטחון ובטיחות *

בטחון ובטיחות בטיולים למורי דרך

מוקד טבע

תקציר הוראות ביטחון ובטיחות בטיולים – משרד החינוך

דוגמא לאישור טיול חדר מצב טיולים

ביבליוגרפיה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Tiyulim/horaot/hanahyot.htm

http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/RegulationsAndAdministrations/Safety/Pages/Safety-Outdoor.aspx

https://docs.google.com/document/d/1KRPkz3lsv038ysDbrCnBm2q5T3KXKyOR6mx1s0a9pFM/edit

מבחן בטחון ובטיחות 1.doc

תקציר הוראות ביטחון ובטיחות בטיולים – משרד החינוך

השאר תגובה

דילוג לתוכן