Yazidi_Peacock_Angel

מי הם היזידים? Who are the Yazidis?


בימים האחרונים אנו עדים לדיווחים של רצח העם היזידי בסינג'אר, עיראק. כל בני הדת היזידים הם כורדים ורובם מתגוררים בסביבות מוצול וסינג'אר שבעיראק והם מאמיני דת מזרח תיכונית בעלת שורשים עתיקים. סרטוני זוועה מועלים לרשת. זה ממש רצח עם – ג'נוסייד. אין פוצה פה בכל העולם לסייע להם. סבלם נותר ללא כל תגובה . הבה נהיה אנחנו להם שופר. 

השם "היזידים" (בכורדית-קורמאנג'י: Êzidî; סוראני: ئيزيدي), או "אזידים"

THE Yezidis RELIGION IN English FROM FACE BOOK TEAM

 Black snake

Black snake

Yazidi Documentary includes customs beliefs Melek Taus Yezidi

 Lalish

Lalish

Yazidis – The Black Snake

השאר תגובה

דילוג לתוכן