Tag Archives: מארונים

גוש חלב – ג׳יש : ערבית או ארמית ?

הכנסייה המארונית החדשה בג׳יש - צילום הושבילים

גוש חלב היהודית גוש חלב יושבה לראשונה בתקופה הכנענית. היא איננה מופיעה במקרא. בספר שופטים על שבט אשר, מוזכרות מספר ערים שלא הצליח שבט אשר לכבוש באזור המיוחס לו, שתיים מהן נושאות …

קרא עוד >