כאשר מאות-אלפי פליטים החלו לנהור מארצות-ערב למדינה היהודית החדשה, לא הייתה לממשלת ישראל ברירה אלא להקים מאהלים, היכן שהמהגרים התגוררו במשך כמה שנים. Photo: Zoltan Kluger

כאשר מאות-אלפי פליטים החלו לנהור מארצות-ערב למדינה היהודית החדשה, לא הייתה לממשלת ישראל ברירה אלא להקים מאהלים, היכן שהמהגרים התגוררו במשך כמה שנים.