בורג' א-סלאם במפת הקרן לחקר ארץ ישראל משנת 1880. מסומן El Burj משמאל למטה למלבן האדום של "חיפה החדשה"

El_Burg_-_Haifa_-_PEF_map_1880

השאר תגובה