ניתן לראות במקום לספסל עליו ישבו ה"זקנים" לשפוט את העם בשער

מושב השופט בשער הישראלי

ניתן לראות במקום לספסל עליו ישבו ה"זקנים" לשפוט את העם בשער