דגם משכן שילה עם חילוקי דעות לגבי מידות מזבח הנחושת.

IMG_3816