שביל יזרעאל-קק״ל

שביל יזרעאל-קק״ל – מדריך מקטעים

״הושבילים״ מציג בפניכם מדריך מקטעי שביל יזרעאל-קק״ל לסייע בתכנון ומעקב על התקדמותכם בסיורים בשביל. כבר פרסמנו את ה״פוסט״ הראשון על מקטע 13 – שביל נהלל. אנו שואפים לפרסם פוסט על כל מקטעי השביל. ״הליכות – עולם לו.״

תיאור שביל יזרעאל-קק״ל

אורך שביל יזרעאל-קק״ל בתוואי הראשי של השביל מגיע ל-100 ק"מ – ומחולק ל-24 מקטעים. מהשביל הראשי מתפצלים שבילי משנה שיוצרים יחד מארג של כ-200 ק"מ שבילים לחובבי טיולים (טרק) רגליים ולרוכבי האופניים. שביל יזרעאל-קק״ל מחבר כל ישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל. יוזם השביל היה אודי שניצר ומתכנן השביל היה מתניה מיה. ביצירת השביל לקחו חלק המועצה האזורית עמק יזרעאל, קק"ל, רשות ניקוז ונחלים קישון, משרד התיירות, החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת), הוועדה לשבילי ישראל ורשות הטבע והגנים. שביל יזרעאל-קק״ל סומן על ידי הוועדה לשבילי ישראל בסימון לבן כתום לבן. כאשר שביל יזרעאל-קק״ל חופף לשביל שכבר מסומן בסימון שבילים, מתווספת לסימון הקיים נקודה כתומה. לאורכו אתרים איכותיים בעלי חשיבות נופית, ארכאולוגית, תיירותית, סביבתית, חינוכית, ולאומית של הטבע ושל מורשתנו.

צבעי הסמל של שביל יזרעאל-קק״ל

 • חום: צבע האדמה לפני הזריעה
 • ירוק: גידולי שדה וצמחיית הבר בחורף
 • צהוב: מאפיין את העמק בימי קציר בקיץ.

אודות תכנון שביל יזרעאל-קק״ל

על תכנון שביל יזרעאל-קק״ל הופקד מתניה מיה ושותף בעיצוב מפת הטיולים, תושב המועצה האזורית (יליד הושעיה), גיאוגרף ומתכנן ערים, שמספר:

"התחלתי בתכנון השביל לפני ארבע שנים. לא המצאנו כאן את הגלגל. האתרים ודרכי הגישה אליהם קיימים, וגיבשנו אותם לרעיון אחד, שעונה על היבטים סביבתיים, תיירותיים וקהילתיים. השביל מדגיש את ערכי הטבע, הנוף והמורשת של האזור ומשמש כלי לשמירתם. הוא תוכנן כך שתהיה לו משמעות תיירותית ושיעבור באתרים בעלי עניין למטיילים, והוא גם מחובר לקהילות שבצדו. אנחנו דואגים לכך שכל קהילה תאמץ קטע או פעילות בשביל, תוסיף אליו את האתרים שידועים לתושבי המקום ובדרך כלל לא לאחרים, ותטפח אותם".

מדריך מקטעי שביל יזרעאל-קק״ל – סימון כתום

 1. חורבת רומה – שיחין (סימון כתום)                             נקודת התחלה: בקעת תורען                     נקודת סיום: צומת הושעיה/שיחין           5 שעות
 2. סובב הושעיה (סימון כתום)                                      נקודת התחלה: צומת הושעיה                    נקודת סיום: כניסת הגן הלאומי ציפורי   2-5  שעות
 3. גן לאומי ציפורי (סימון כתום)                                    נקודת התחלה: כניסת הגן הלאומי ציפורי     נקודת סיום: קבר ר׳ יהודה נשיאה
 4. שמורת יער הסוללים (סימון כתום)                            נקודת התחלה: קרב ר׳ יהודה נשיאה           נקודת סיום: מחתף המוביל                  3  שעות
 5. יער אלון הגליל (סימון כתום)                                    נקודת התחלה: מחלף המוביל                    נקודת סיום: חוצה נחל ציפורי בכעביה    2  שעות
 6. נחל ציפורי המתחדש (סימון כתום)                           נקודת התחלה: חוצה נחל ציפורי בכעביה/דרך גישה    נקודת סיום: רס עלי                2-5  שעות
 7. שביל אוהד – נופית (סימון כתום)                               נקודת התחלה: רס עלי                              נקודת סיום: כניסה לנופית                    1.5  שעות
 8. שמורת אלוני אבא (סימון כתום)                               נקודת התחלה: כניסה לנופית                     נקודת סיום: כניסה לאלוני אבא
 9. אלוני אבא (סימון כתום)                                          נקודת התחלה: כניסה לאלוני אבא              נקודת סיום: צומת אלוני אבא
 10. סובב טבעון ויזרעאל (סימון כתום)                            נקודת התחלה: צומת אלוני אבא                נקודת סיום: מרכז הנצחה טבעון
 11. גבעת שיח אבריק וגן לאומי בית שערים (סימון כתום)   נקודת התחלה: מרכז הנצחה טבעון            נקודת סיום: צומת השומרים
 12. מעיינות אלונים (סימון כתום)                                    נקודת התחלה: צומת השומרים/קניון אלונים  נקודת סיום: גשר כביש 77/משטרת נהלל
 13. שביל נהלל (סימון כתום)                                          נקודת התחלה: משטרת נהלל                   נקודת סיום: צומת תמרת                       2  שעות
 14. סובב תמרת (סימון כתום)                                        נקודת התחלה: צומת תמרת/תל שמרון       נקודת סיום: אבן שבת/בסיס מעלול          2-5  שעות
 15. יער כפר החורש (סימון כתום)                                  נקודת התחלה: בסיס מעלול                     נקודת סיום: מאפיית אורנים/רדיו שמס      2-5  שעות
 16. שביל יפיע (סימון כתום)                                          נקודת התחלה: שביל יפיע                       נקודת סיום: סונול יפיע                            2  שעות
 17. יער בלפור (סימון כתום)                                          נקודת התחלה: סונול יפיע/חניון ישן ביער בלפור    נקודת סיום: חניית בי״ס גניגר/צומת גניגר  2  שעות
 18. גניגר – בלפוריה (סימון כתום)                                  נקודת התחלה: צומת גניגר                      נקודת סיום:בלפוריה                               2  שעות
 19. נחל טבת (סימון כתום                                          נקודת התחלה: בלפוריה                          נקודת סיום: עפולה הצעירה/חרבת עדשים  1  שעה
 20. נחל עדשים (סימון כתום)                                        נקודת התחלה: חרבת עדשים/כחול ירוק     נקודת סיום: אחוזת ברק/צומת נין              1  שעה
 21. חוצה גבעת המורה (סימון כתום)                             נקודת התחלה: צומת נין/דחי                     נקודת סיום: נעורה/תמרה                        2-6  שעות
 22. גבעת גזית (סימון כתום                                       נקודת התחלה: תמרה                             נקודת סיום:כניסה לגזית                           1 שעה
 23. נחל תבור תיכון – קניון הבזלת (סימון כתום)             נקודת התחלה: כניסה לגזית/שער אחורי גזית   נקודת סיום:חניון כפר קיש/שער אחורי גזית   4-6  שעות
 24. נחל תבור עליון (סימון כתום)                                  נקודת התחלה: חניון כפר קיש/צומת כפר קיש   נקודת סיום:צומת גזית/מחצבת דבוריה   1.5  שעות
 25. חוצה עילוט (סימון סגול)                                        נקודת התחלה: טיילת נצרת                      נקודת סיום:כביש שמשית
 26. חער שמשית (סימון סגול                                     נקודת התחלה: כביש שמשית                    נקודת סיום:עין ציפורי
 27. עוקף ציפורי (סימון סגול                                      נקודת התחלה: עין ציפורי                          נקודת סיום:קבר ר׳ יהודה נשיאה
 28. אמות המים (סימון סגול)                                       נקודת התחלה: כניסת גל לאומי ציפורי         נקודת סיום: משהד
 29. יפיע – יפעת (סימון סגול)                                       נקודת התחלה: יפיע                                 נקודת סיום:יפעת-נחל צבי                          4  שעות
 30. אנדרטת הטייסים – היוגב    (שביל ישראל לאופניים – חיבור לשביל מנשה ולשביל ירדן-ים – דרכי נוף)
 31. מכפר יהושע – כפר ברוך     (שביל ישראל לאופניים – חיבור לשביל מנשה ולשביל ירדן-ים – דרכי נוף)
 32. כפר ברוך – עפולה             (שביל ישראל לאופניים – חיבור לשביל מנשה ולשביל ירדן-ים – דרכי נוף)
 33. מרחביה – נעורה                (שביל ישראל לאופניים – חיבור לשביל מנשה ולשביל ירדן-ים – דרכי נוף)
 34. מגבעת המורה למרחביה   (חיבור לשביל עמק המעיינות)              נקודת התחלה: אוכף גבעת המורה       נקודת סיום: החצר הגדולה
 35. מרחביה – יזרעאל             (חיבור לשביל עמק המעיינות)              נקודת התחלה: החצר הגדולה              נקודת סיום:תל יזרעאל
 36. מואז גלבוע                     (חיבור לשביל עמק המעיינות)               נקודת התחלה: תל יזרעאל                  נקודת סיום:נחל יצפור

למפה של שביל יזרעאל-קק"ל לחצו כאן

לפני צאתכם למסלול הטיול מומלץ להתעדכן ב"קו ליער", מוקד המידע של קק"ל,
בשינויים הרלוונטיים למסלול 1-800-350-550

השאר תגובה

דילוג לתוכן