הרצאה של יוחאי בשן, מטפל, בכפר מלכישוע

הרצאה ממטפל בכפר מלכישוע

הרצאה של יוחאי בשן, מטפל, בכפר מלכישוע