פתח הכניסה לחלל הקבורה צילום: Ani Nimi

Rujm_el_Hiri_View_Top

רוג'ום אל־הירי