הפסיפס באולם הצדדי של בית המרחץ ח'רבת אל-מפג'ר

1280px-Arabischer_Mosaizist_um_735_001

השאר תגובה