Israel is a corny country

קטיף תירס בארץ

חודש אלול בבקעת בית נטופה מסמל תחילת קטיף התירס בארץ להכנת תחמיץ לפרות. יצאתי לשדה של מושב ציפורי לשוחח עם החקלאיים המודרניים ולצלם כמה ״שוטים״ מעניינים. השורות הישרות כמו חיילים בעמידת דום, הקלחים הצהובים היפים ובעיקר גובה הגבעולים – מרשימים אותי. זה מזכיר לי את השיר מן ״הסרט אוקלהומה״

"The corn is as high as an elephant's eye"

גובה התירס כעין הפיל - קטיף תירס בבקעת נטופה
גובה התירס כעין הפיל – קטיף תירס בבקעת נטופה

החקלאי הישראל שוכר שירותי חברת קטפות וחברת הובלה ב-״סמיטריילר״ וב- ״פול טריילר״. היום הקטפת הזו עובדת עם שש משאיות מהם ארבע פול טריילרים.  לעומת חברו הישראלי, בארופה כל חווה גדולה מחזיקה קטפת משלה ומשתמשת בטרקטור לאיסוף הגרעינים במקום משאיות. הקטפות לקלחי תירס שונה בתכלית מן הקטפות לגרעינים מעוכים לתחמיץ. אם לא מועכים את הגרעינים הם עוברים את כל ארבע הקיבות של הפרה בלי עיכול. הקטפות תעבודנה בפרך עכשיו ב"שלהי דקייטא". בחורף הנהג יעבוד במוסך ציוד מכני חקלאי לפרק כל בורג בקטפת ולהחליף את החלקים לפי הצורך.

קטיף תירס בבקעת נטופה
קטיף תירס בבקעת נטופה

הצצתי בזהירות בפתח המאיים של הקטפת. זה דומה לאיזה רובוטריק אלים מעוצב בדמיון פראי. אך כל חלק מן הפלדה החזקה הזו ממלא תפקיד בהבלת בקלח והגבעול לשחיטה.

קטפת - קטיף תירס בבקעת נטופה
קטפת או רובוטריק? – קטיף תירס בבקעת נטופה

בארץ מקפידים לעבוד עם משאיות ליד הקטפת מטעמי בטיחות כדי שלנהג המשאית תהיה ראות פנוי לקטפת. באירופה מרחק ההובלה קצר יחסית ואילו בארץ המרחקים ארוכים – למשל מבקעת בית נטופה לדרום רמת הגולן.

כאן בשדה בין צמחי התירס אני מגלה ספיחים של החיטה מן העונה הקודמת. ידידי נהג הקטפת טוען שמקור החיטה ברוסיה (זה אמנם בויכוח עם אהרון אהרונסון.) ובכל מקרה החיטה מתפתחת טוב יותר באקלים קר ושלגי. שכני החקלאי מציפורי שומר על מחזור גידולים: תירס-חיטה-מנוחה כדי לשמור על איכות הקרקע שלו.

אם השדה גדול מאד אז נהג הקטפת קודם כל קוטף פס רחב באמצע השורות על מנת לקצר את הסיבובים של הקטפת לאחר גמר שורה אחת סביב השדה לתחילת התלם הבא. בארץ מקצצים את הגבעול קרוב לקרקע אף על פי שחלק זה של הצמח פחות מזין. ידידו באירופה קוטף 30-40 ס״מ מן הקרקע.

תירס למאכל אדם (sweet corn) ותירס לתחמיץ הם שני זנים שונים, בעלי תכונות שונות. כדי לשמור על שלמות הקלח נדרשת קטפת מיוחדת.

sweet corn harvester
sweet corn harvester

אם מסתכלים על קטיף התירס מן האוויר מקבלים יצירה אמנותית כמו ריקוד או פיסול.

השאר תגובה

דילוג לתוכן