שרה פרידה - צאן בארותיים, עזוז

שרה פרידה – צאן בארותיים, עזוז