פסל השלום של דני קרוון בניצנה

פסל השלום של דני קרוון בניצנה