בית פישר - משפחתה של אשתי התגוררה כאן עד להקמת שכונת אתא ב׳

בית פישר

בית פישר - משפחתה של אשתי התגוררה כאן עד להקמת שכונת אתא ב׳