מוזיאון מרתף השואה - ״הילדה במעיל האדם״

2019-08-06 12.29.38

מוזיאון מרתף השואה - ״הילדה במעיל האדם״