המסגד ברכס מעל הבאר - צריח בודד

המסגד ברכס מעל הבאר

המסגד ברכס מעל הבאר - צריח בודד