כיכר לונדון עם הקמתה, 1941

כיכר לונדון עם הקמתה, 1941