המסגד החדש שמעיר את תושבי מורשת - שימו לב למינרט מרובה

המסגד החדש שמעיר את תושבי מורשת