גן פסלים בכאוכב אל-היג'א של הפסלת עפרה צימבליסטה - הצלחות נגנבו

גן פסלים בכאוכב אל-היג'א

גן פסלים בכאוכב אל-היג'א  של הפסלת עפרה צימבליסטה - הצלחות נגנבו