האריה הרעמתן מסתפר - פסל - יופ דה יונג

האריה הרעמתן מסתפר – פסל של יופ דה יונג