בית העם הטמפלרי הפך למוזיאון

בית העם הטמפלרי הפך למוזיאון