פועלים בבית האריזה לתפוזים בראשית המאה ה-20 Attribution: ארכיון לתולדות רחובות,אוסף קפרא

פועלים בבית האריזה לתפוזים בראשית המאה ה-20

השאר תגובה