צירי תנועה ליהודה, שטחים בשליטה יהודית בתקופת יהודה המכבי צילום: Effib

MaccabeanRoadMap_he.svg

השאר תגובה