הבור והכיפה של ג׳יוב יוסף. לוח בשפת אודו: הוא אללה בור יוסף עליו השלום שנת 1318

הבור והכיפה של ג׳יוב יוסף

השאר תגובה