הבור והכיפה של ג׳יוב יוסף. לוח בשפת אודו: הוא אללה בור יוסף עליו השלום שנת 1318

הבור והכיפה של ג׳יוב יוסף

הבור והכיפה של ג׳יוב יוסף. לוח בשפת אודו: 
הוא אללה
בור יוסף
עליו השלום
שנת 1318