שרידים ליד Mar Butrus Melkite Greek Catholic Church

שרידים ליד Mar Butrus Melkite Greek Catholic Church