בית הכנסת העתיק של באלה - מה זה מזכיר לך?

בית הכנסת העתיק של באלה