ציפורה כהן-לוין. נהרגה בגטו בוריסוב על ידי הנאצים Zippora Levine

ציפורה

ציפורה כהן-לוין. נהרגה בגטו בוריסוב על ידי הנאצים              Zippora Levine