מבני מחנה וסטרבורק אחרי שחרור - Barracks at Westerbork transit camp after liberation.

Westerbork_camp_1940-1945

מבני מחנה וסטרבורק אחרי שחרור - Barracks at Westerbork transit camp after liberation.