יאן וסטברוק ואחותו. הם לא גילו זה לזו שהם מסתירים יהודים.

Scan

יאן  וסטברוק ואחותו. הם לא גילו זה לזו שהם מסתירים יהודים.